אינג' אלה סטסין

אינג' אלה סטסין
1989-1984: תואר שני-Ms.c בהנדסה אזרחית , מכון פוליטכני גבוה, לבוב, אוקראינה.
תכנון פרויקטים תחבורתיים הכוללים" תכנון פיזי של כבישים, ניקוז, תאום תשתיות ,פיתוח שטח,
פרויקטים בולטים:
כביש 411- צומת חולדה, צומת הכניסה למזכרת בתיה, כביש 505 – צומת כניסה לפצאל, כביש 978-מחבר אודם-מסעדה,
כביש 918-להבות הבשן, כביש-383– כפר הריף, צומת עופרה, צומת עין הוד, צומת שוקבא, דרך גישה לבית איכסה,
דרך גישה לבית הלוי ,מחבר כרמל (נתיבי ישראל).
• שכונת נווה זמר ברעננה –תכנון שכונת מגורים של כ- 3500 יחידות דיור ,הכנת תכניות למכרז ולביצוע ,פיקוח עליון ( עיריית רעננה) .
• שכונת הר יונה ג' בנצרת- תכנון שכונת מגורים של כ- 1500 יחידות דיור, תכנון מפורט והכנת תכניות למכרז ולביצוע (משרד הבינוי והשיכון).
• לולאת וולובולסקי-הרחבה ושדרוג דרך בגין בת"א ותכנון לולאה תת – קרקעית המהווה נגישות למע"ר הצפוני.הכנת תכניות למכרז ולביצוע,
פיקוח עליון (נתיבי איילון ).
• גשר עמק הברכה – תכנון פיזי של רחוב עמק הברכה כולל גשר חדש מעל נתיבי איילון ,תכנון מפורט, הכנה למכרז (נתיבי איילון) .
פרויקט  BRT ברעננה- תכנון פיזי של שינויים גיאומטריים ברחובות אחוזה וירושליים לטובת נתיבי .BRTתכנון מפורט והכנת תכניות למכרז ולביצוע (נת"ע).
• כביש 4 בחדרה- תכנון דרך ראשית ממוחלפת כולל מנהרה ב – CUT AND COVER ,דרכים עירוניות והכנת מסמכים סטטוטורים לות"ל . (נתיבי ישראל).
• שכונת מגורים בקרית מלאכי- תכנון מפורט והכנת תכניות למכרז ולביצוע (משרד הבינוי והשיכון) .
• כביש גישה לבאר טוביה- תכנון מפורט והכנת תכניות למכרז ((משרד הבינוי והשיכון) .
• ועוד….