רולי פלד

רולי פלד
פרוייקטים עיקריים:
התכנות פינוי בינוי מרכז קליטה בגילה.
ת.ב.ע. שכונת קריית משה ברחובות.
פרויקט השלמות ברמת בית שמש.
תכנית מתאר התחדשות עירונית קטמונים ח-ט
שכונת הפרחים וגוגנהיים בקריית גת
יעוץ ותכנון שלבי ביצוע רכבת קלה בירושלים קטעים דרך רמאללה ויקותיאלי אדם.
ג'רוסלם סוויטס בע"מ
תכנון חניון בפרויקט מגורים ומלונאות.(300 מקומות חניה).
כביש מס' 4: תכנון תנועה, כולל תכנון רמזורים, שלבי ביצוע, בקרת פרוזדור, שילוט.
תכנון תחבורתי לכביש מס' 1 בירושלים, כולל בדיקת חלופות תכנון, בדיקת מערכות תחבורה ציבורית, תכנון רמזורים וכל הרמזורים העירוניים המושפעים מהכביש החדש (17 רמזורים).
תכנון תנועתי ורמזורים עם העדפת אוטובוסים בבית הכרם (פרוייקט הרצל-דגניה)
כביש מספר1 צפון: הסדרי תנועה ושלבי ביצוע, רמזורים.
תכנון רמזורים והסדרי תנועה בגבעת שאול.
כביש מס' 9 כולל מערכת הטיות למקרה סגירת המנהרה ושילוט.
כביש מס' 4 צפון חיבור לכביש 45 כולל שילוט.
נתיב מהיר ומחלף כביש 1 ארצי – כביש 9.
ועוד ..