מחלקת גשרים

מחלקת גשרים

תכנון וייעוץ בתחום מבני תחבורה הכולל גשרים, מחלפים, מנהרות, מעברי מים, מעברים להולכי רגל, קירות תומכים ומבנים מיוחדים אחרים לצורכי תפעול ותחזוקת כבישים ומסילות ברזל;

•פיתוח תוכנות לצורכי חישוב סטטי של גשרים ומנהרות בהתחשב בתהליכים לא-ליניאריים לזמן ממושך  (הצטמקות; זחילה, הרפיה וכו');

•בדיקות, פיקוח ובקרת גשרים ומנהרות קיימות למטרת הערכת מצב ותסבולת בפועל בהתחשב בפגמים הקיימים ובתולדות המבנה;

•תכנון ופיתוח שיטות וטכנולוגיות לשיפוץ ושיקום  גשרים ומנהרות;

•פיתוח מערכות תחזוקת גשרים, מנהרות ומבנים אחרים על בסיס טכנולוגיה ממוחשבת;

•סקירת גשרים;

•תכנון והכנת מאגרי מידע ומערכי ביצוע לפרויקטים של שיפוץ ושיקום גשרים.