מחלקת כבישים

מחלקת כבישים

החברה עסקה בתכנון פיסי ותנועתי של הכבישים החל משנת 2004 בחו"ל. עם צבירת ניסיון והתקדמות בתחום החלה בסוף שנת 2008 הקמת מחלקת כבישים, אשר התחלה של פעילותה ענפה מתייחסת לשנת 2009.

נכון להיום המחלקה מתבססת על שני צוותי תכנון ובין עובדי המחלקה שבעה מהנדסים.

להלן תחומי פעילות עיקריים של המחלקה:

•תכניות בנין ערים וקידום זמינות בוועדות מחוזיות וארציות (ות"ל).

•תכנון מוקדם ומפורט של מערכות כבישים עירוניים ובינעירוניים ושל מחלפים;

•תכנון תנועה ורמזורים;

•תכנון פתוח שטחים, תכנון אזורי מגורים, תכנון ישובים כפריים, תכנון אזורי תעשיה;

•תכנון בסיסי צה"ל ומערכות תנועה צבאיות.