מחלקת מנהור

מחלקת מנהור

החל משנת 2017 ,עם הצטרפות לחברת פ.ק.צ. הנדסה דוקטור אלכס קורן כמנהל המחלקה, החברה עוסקת בתכנון מנהרות בכרייה.

להלן השירותים העיקריים של מחלקת מנהור:

תכנון הנדסי של מנהרות בכרייה בשיטות שונות כגון NATM, TBM, מנהרות בדחיקה וכד';​

חקירת אתר מהיבטים גיאומכניים;​

חישובים סטטיים ודינמיים של מבנה המנהרה באינטראקציה עם הקרקע על בסיס ניתוח אלמנטים סופיים של רכיבי המבנה במידול מלא דו ותלת ממדי;​

תכנון מפורט לרבות שלבי ביצוע ושיטות העבודה בהתאם לשיטת ההקמה​

הנחיות ביצוע לרבות הערכת מצב, ניטור, מעקב וניתוח יציבות המנהרות במהלך ביצוע;​

בקרת תכן מנהרות, חו"ד וכד'