תוכננו על ידי חב' פ.ק.צ. עשרות קילומטרים של קירות תומכים בשיטות ביצוע שונות. מסילת רכבת נתב"ג – מודיעין. במסגרת הפרויקט תוכננו ובוצעו כ-12.5 ק"מ קירות תומכים בשיטות שונות. הקירות בוצעו בשיטות כלהלן: קרקע משוריינת בגובה עד כ-15.0 מ' קירות דיפון …

קירות תומכים Read More »

במסגרת תכנון קונסטרוקטיבי של פרויקטים מסילות רכבת תוכנן מספר מבני שליטה ובקרה של הרכבת.

תוכננו על ידי פ.ק.צ. מספר תחנות לרבות תחנה תת קרקעית ראשונה בארץ – תחנת מודיעין מרכז. תחנת רכבת מודיעין מרכז מזמין עבודה – רכבת ישראל קבלן מבצע – חב' שפיר שנת ביצוע – 2004-2007 עלות ביצוע – כ-150,000,000.00 [ש"ח] נתונים …

תחנות רכבת Read More »

לפי הזמנת של רכבת ישראל פותח אב טיפוס של מבני בטחון לגשרי רכבת. תוכננו על ידי חב' פ.ק.צ. מעל 250 מעבירי מים בשיטות ביצוע שונות כמו כן קילומטרים של מובלי מים, תעלות בטון ואלמנטים קונסטרוקטיביים שונים של מערכות ניקוז. במסגרת …

חדרי בטחון של רכבת Read More »

תוכננו על ידי חב' פ.ק.צ. מעל 250 מעבירי מים בשיטות ביצוע שונות כמו כן קילומטרים של מובלי מים, תעלות בטון ואלמנטים קונסטרוקטיביים שונים של מערכות ניקוז דוגמאות של מבני ניקוז: מעביר מים שפירים בדרך 412 – אורך המעביר – כ-70.0 …

מעבירי מים ומבני ניקוז Read More »

Pakatz
דילוג לתוכן