פרופ' אלכסנדר צייטלין (ז"ל)

פרופ' אלכסנדר צייטלין (ז"ל)
כיהן שנים כמנהל ההנדסי והמדעי של חברת פ.ק.צ.

פרופ' א. צייטלין – חבר האקדמיה לתחבורה של רוסיה וחבר האיגוד הבינלאומי לבניית גשרים IABSE.

פרופ' צייטלין עוסק בתכנון אדריכלי והנדסי, ובמחקר מדעי בתחום מבני תחבורה, הכולל: גשרים, מנהרות, מבנים תת-קרקעיים ומבנים מיוחדים.

פרופ' צייטלין חיבר יותר ממאה ספרים ומאמרים, ולזכותו נרשמו למעלה משלושים פטנטים בתחום מבני תחבורה, ובעיקר בנושא תכנון גשרים, והוא נמנה עם הכוחות המקצועיים המובילים באירופה בתחום זה.

במשך שנות פעילותו זכה פרופ' צייטלין בפרסים שונים, ובהם פרס המדינה של ברית-המועצות.

בין עבודותיו של פרופ' א. צייטלין:

*תכנון של למעלה מ- 50 ק"מ מצטברים של גשרי בטון בנויים.

*פיתוח מערכות חישוב ותכנון כוללני לגשרי בטון.

*פיתוח שיטות חישובים סטטיים של גשרי בטון, בהתחשב בתהליכים לא-ליניאריים שנמשכים זמן ארוך (כגון זחילה, הצטמקות, הרפיה של זיון דרוך, הבדלי טמפרטורה, קורוזיה כימית וכו').

*פיתוח שיטות להערכת התסבולת הריאלית של גשרים ומנהרות בהתחשב בפגמים הקיימים  במבנים הנ"ל.

*פיתוח שיטות לשיקום ולשיפוץ גשרים.

איש צנוע ונעים הליכות, יום יום אנו מרגישים את חסרונו .

יהיה זכרו ברוך