פרוייקטים

PROJECTS-ROAD2

כביש חוצה ישראל – קטע 19

במסגרת הקמת קטע 19 של כביש חוצה ישראל תוכננו על ידי פ.ק.צ. מספר רב של גשרים
ומבני דרך כגון מעברים חקלאים עיליים ותחתיים, מעבירי מים, קירות תמך.
מזמין העבודה – חב' חוצה ישראל
מתכנן ראשי של הפרויקט – חב' מהוד
אדריכל גשרים – איתן קימל, קימל-אשכולות אדר'
אדריכל נוף – מוריה-סקלי
תקופת ביצוע – 2002-2007
במסגרת מכרז מקדים בוצעו גשרים החוצים את כביש חוצה ישראל – שני גשרי נחל תימנה,
מעבר מעל מסילת רכבת נען-ב"ש, גשרי דרך בכבישים 383 ו-353 ומעבירי מים גדולי ממדים בחציית המסילה.
קבלן המבצע של הפרויקט המקדים – חב' אשקריט.
שנות ביצוע הפרויקט – 2003-2005.
במסגרת מכרז להקמת מערכת מעברים חקלאים עיליים תוכננו על ידי פ.ק.צ.
5 מעברים בתכנון מוקדם והושלמו בתכנון מפורט 3 מעברים.
קבלן המבצע של הפרויקט – חב' פבר
שנות ביצוע – 2004-2006
מעבר חקלאי עילי דגם חוצה ישראל
במסגרת שני מכרזים נוספים בוצעו מבנים כלהלן:
קבלן ראשי – חב' רולידר, קבלן גשרים – חב' אשקריט:
שני גשרים נפרדים בחציית נחל האלה
שני גשרים נפרדים בחציית נחל גוברין
מעבירי מים/מעברים תחתיים בנחלים רי"ף, ברקאי, דכרין, עזרר
מעבירי מים.
קבלן ראשי – חב' אוליצקי, קבלן גשרים – חב' אשקריט:
שני גשרים נפרדים בחציית נחל לכיש
מעבירי מים.

  צרו

  דרך מנחם בגין 52,
  תל אביב – יפו, ישראל
  טלפון: 03-7916916
  פקס: 03-7916917
  ד.אלקטרוני: orly@pakatz.co.il

  Pakatz
  Skip to content