פרוייקטים

PROJECTS-ROAD1

כביש טבעת חיצונית של מוסקבה

במסגרת הרחבת ושיקום של כביש טבעת סביב עיר מוסקבה שבוצע בשנות 1995-2000 תוכננו על ידי פ.ק.צ. ובוצעו מספר רב של גשרים.
כביש טבעת באורך 109 ק"מ תוכנן ל-5 נתיבי תנועה לכל כיוון וכולל מספר רב של מחלפים, גשרים ומבני דרך אחרים.
במסגרת הפרויקט פותח על ידי פרופ' א. צייטלין אב טיפוס של גשרי בטון דרוך יצוקים באתר המהווה עקרונות לפתרון קונסטרוקטיבי ואדריכלי אחיד עבור גשרים מסוג זה בכביש טבעת.
צורך בקביעת הפתרון נבע מכך שבברית המועצות ורוסיה בתקופה הקודמת להקמת כביש טבעת היה נהוג לבנות גשרי בטון דרוך מאלמנטים טרומיים וגשרים עם מיסעות יצוקות באתר בוצעו לעתים רחוקות.
החלטה על ביצוע פלטות יצוקות באתר נבעה משיקולים אדריכליים וכניסיון להקטין השקעה באחזקת המבנים.
מזמין העבודה – ממשלת מוסקבה.
מתכנן ראשי – חב' סויוזדורפרויקט.
שנות ביצוע – 1995-2000.
פ.ק.צ. תכננה 10 גשרי דרך במסגרת הפרויקט.
תיאור מפורט של חלק מהגשרים שתוכננו על ידי פ.ק.צ. מוצג בקטגוריה "גשרי דרך".

  צרו

  דרך מנחם בגין 52,
  תל אביב – יפו, ישראל
  טלפון: 03-7916916
  פקס: 03-7916917
  ד.אלקטרוני: orly@pakatz.co.il

  Pakatz
  Skip to content